GRADUATE EXAMINATION SHOWCASE

11

Tarikh                                    :     26 January 2018
Tempat                                  :     Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Anjuran / Kolaboratif               :     Pusat Pengajian Seni USM

Pameran PERCEPTION GRADUATE EXAMINATION SHOWCASE 2018 dan penilaian akhir yang pertama telah di adakan pada tahun pertama semester 2, sesi 2017/18 yang terdiri daripada 4 orang pelajar daripada Program Sarjana Mod Campuran, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia iaitu Xu YiJiao, Suhailah Jehad Nassar, Marni Suhaela Zulkifli and Naglaa Saad Zaghloul Gaber Sirage. Pameran PERCEPTION ini terdiri daripada pelajar-pelajar akhir berlatar belakangkan disiplin yang berbeza seperti Seni halus, Seni fotografi dan Seni Reka Grafik (pembungkusan) di Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah, USM.

Pameran PERCEPTION ini yang membawa tagline “Ability to see, hear, and become aware through the senses” merupakan satu pameran yang membawa isu-isu yang berkaitan dengan makna, nilai, budaya dan kepercayaan dalam karya-karya yang di hasilkan dengan penggunaan deria-deria lain selain daripada deria pancaindera. Dengan ini, peranan deria dalam memberi impak dan pengalaman yang berlainan kepada pelihat karya.

22                33   

44

  • Hits: 432

MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH

Universiti Sains Malaysia 11800, USM Penang Malaysia, Fax : +604-656 3531  |  Tel : +604-653 2483   
Operational Hour :  Monday - Friday : 9.00am - 5.00pm   |   Sunday & Public Holiday : Closed   |  FREE ADMISSION