• Exhibition
  • Past Exhibitions
  • 2019
  • MALAY ARCHITECTURE: THE RESILIENCE OF TRADITIONAL FROM ORIGINS TO THE CONTEMPORARY

MALAY ARCHITECTURE: THE RESILIENCE OF TRADITIONAL FROM ORIGINS TO THE CONTEMPORARY

Tarikh : 14 Januari – 28 Februari 2019 | Tempat : Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM

Anjuran/Kolaboratif    :  Muzium & Galeri Tuanku Fauziah,  Universiti  Islam Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia(UUM) Universiti Sains Islam Antarabangsa USIM, Dewan Bahasa Dan Pustaka, University Teknologi MARA, University Kebangsaan Malaysia, University Teknologi Malaysia.

Malaysia, sebagai sebuah negara moden yang berbilang bangsa dan budaya telah tiba ke satu persimpangan jalan. Isu-isu identiti negara dan tempatan sering kali dikuburkan atas nama nasionalisme, pemodenan dan globalisasi. Identiti Melayu, yang merupakan akar tradisi dan sejarah di rantau ini perlu diangkat kembali seiring pemodenan persekitaran bandar, alam sekitar serantau dan landskap tempatan. Pameran ini bertujuan untuk membawa para ahli akademik dan penyelidik serta penggerak bidang senibina dari seluruh Malaysia untuk meraikan senibina Melayu terutamanya dalam struktur awam dan memperincikan dengan lebih jelas prinsip- prinsip utama dan tatacara fizikal persekitaran yang dibina atau bakal dibina. Sejak zaman pasca kolonial, perancang bandar, arkitek dan pembuat dasar telah bergelut mendefinasikan, mencari asas, mereka bentuk dan mencuba mengaplikasikan senibina Melayu ke dalam bangunan- bangunan awam yang mencerminkan akar dan tradisi serantau secara efektif sejajar identiti kebangsaan dan kemodenan.

IMG 0445

IMG 0372  IMG 0423   IMG 0431

Contact Us

MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Penang
Malaysia
 

MGTF Maps